Prodejna DELFÍNEK Norská 49 Olomouc : Telefon : 608 225 000 Otevírací doba : Po - Pa 10:00 - 16:00 So - Ne ZAVŘENO

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Obchodní společnosti Delfínek, se sídlem Norská 49, 77900 Olomouc, IČO: 70036934, (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

- vedení dokumentace o zaměstnancích společnosti
- provozování kamerového systému v maloobchodních prodejnách společnosti
- v rámci provozování e-shopu na internetové adrese https://www.delfinek.mimishop.cz

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese: delfinekmimishop@seznam.cz nebo poštou na adrese: Delfínek, Norská 49, 77900 Olomouc. Výše uvedenými způsoby je také možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění následujících práv:

- na informace a na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace o svých osobních údajích uložených u společnosti, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů.),
- na opravu osobních údajů (pokud nejsou údaje fyzické osoby uložené u společnosti přesné či správné, může je jejich nositel kdykoliv nechat společností opravit),
- na výmaz , případně omezení zpracování osobních údajů (výmaz svých osobních práv může fyzická osoba požadovat kdykoliv prostřednictví výše uvedených kontaktů společnosti. Osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě obdrží dotčená osoba od společnosti sdělení. Po výmazu osobních údajů již není možné zajistit jejich nositeli k osobním údajům přístup),
- na přenositelnost údajů (pokud fyzická osoba požaduje získat své osobní údaje, které zpracovává společnost, společnost osobní údaje předá jejich nositeli nebo jinému správci, kterého fyzická osoba označí, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
- a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za účelem ochrany majetku společnosti, zajištění bezpečí zákazníků a zaměstnanců společnosti je umístěn v maloobchodních prodejnách společnosti kamerový systém, který slouží nejen k prevenci kriminality a odhalování krádeží, ale plní také provozní a marketingové úkoly – například systém počítá návštěvníky, vytvářejí demografická data a pomáhá regulovat fronty u pokladen. Správcem kamerového systému je společnost, kterou lze kontaktovat výše uvedeným způsobem, a to i za účelem uplatnění práv subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Záznamy z kamer se uchovávají po dobu jednoho týdne, pak se automaticky mažou. Statistická data z kamer jsou již anonymní. Fyzické osoby jsou při vstupu do monitorovaného prostoru informovány výraznou cedulkou s obrázkem kamery, informací o tom, že prostor je monitorován kamerami, informací o správci údajů a kontaktu na něj a sdělením, kde jsou uvedeny bližší informace o právech fyzických osob souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace o zákaznících e-shopu společnost zpracovává o fyzických osobách následující typy údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky zákazníků: jméno a příjmení, kontaktní adresu pro doručení zboží, kontaktní telefonní číslo a kontaktní email.

Osobní údaje zákazníka mohou být zpracovávány těmito dalšími zpracovateli osobních údajů: účetní, IT specialista a právní zástupce.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.